Abyście wierzyli – 2 Niedziela Wielkanocna

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej jest wzorem dla Kościoła. Jak silną wiarę mieli pierwsi chrześcijanie! A jaką wielką miłością darzyli się wzajemnie! A ich skromne potrzeby, prostota serca, uczestnictwo w Eucharystii… całe ich życie było jedną wielką miłością Chrystusa!

Apostołowie uwierzyli w obecność w Zmartwychwstałego, bo Go zobaczyli. Tomasz nie wierzy na słowo, lecz niejako „oblicza” siłę swej wiary, wskazując na potrzebę spotkania z Chrystusem, dotknięcia Jego ciała. Musiał na to oczekiwać „aż” osiem dni. Gdy zobaczył Pana, usłyszał: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.Czasami jesteśmy podobni do Tomasza Apostoła. Chcielibyśmy zmysłami doświadczyć tajemnic, które nam umknęły. Nie mieliśmy tej wizji, którą miała św. Faustyna Kowalska, ale siłą wiary wpatrujemy się w obraz Jezusa miłosiernego. Wierzymy w Boga pełnego miłosierdzia i dzieląc się Jego łaskami, umacniamy wiarę tych, którzy tego potrzebują.

II Niedziela wielkanocna: I czytanie: Dz 2,42-47; Psalm: 118;
II czytanie: 1 P 1,3-9; Ewangelia: J 20,19-31

„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce