Duszpasterswo Polonijne W Stambule i Polonezkoy

Nawrócenie i wiara, niedziela 21 lutego 2021

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wielki Post to najpiękniejszy okres liturgiczny w życiu Kościoła i chrześcijanina. To czas intensywnej pracy nad sobą w walce ze słabościami i grzechem. Wysiłek, który podejmujemy nie indywidualnie, ale wspólnie. Cały Kościół powszechny. Od Turcji po Polskę i od Afryki, Azji po Amerykę. Dobrze jest to sobie uświadomić, by bardziej się zmobilizować i nie stracić szansy odnowy w roku 2021. Stawką jest przymierze, zbawienie i nowy człowiek, czyli to na co świat czeka najbardziej. Na czterdzieści dni i nocy otwiera się przed nami szansa. Naśladujemy Noego, który uwierzył, budując arkę ocalenia dla istot żyjących i Jezusa zwycięsko pojedynkującego się z kusicielem. Bo uwierzenie Bogu i pokonanie diabelskich sideł to cel postu, a jego środkami to modlitwa, post i jałmużna.

Czterdzieści dni padał deszcz zniszczenia za czasów Noe. Czterdzieści dni przebywał Mojżesz na górze Synaj rozmawiając z Bogiem. Czterdzieści lat pielgrzymował Izrael do ziemi obiecanej. Czterdzieści dni zajęła Eliaszowi pielgrzymka do świętej góry Horeb i czterdzieści dni kusił Jezusa szatan. Zatem liczba 40 to liczba święta, dla każdego nawrócenia i każdej odnowy, ale też i liczba skończona, która szybko mija. Rozpocznij zatem wędrówkę. Nie zwlekaj. Nie wyśmiewaj ani nie lekceważ wysiłku Noego, kiedy oddawał się pracy przy arce od świtu do nocy. Jemu współcześni nie podjęli przykładu i zostali zgładzeni w wodach potopu. Jezusa pobyt na pustyni, medytacja, samotność i walka z pokusą nie mogą pozostać bez naśladowania. Uwierz i zacznij pościć, a nie obejrzysz się jak aniołowie zaczną ci usługiwać.

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, czyli Program duszpasterski 2021 Kościoła w Polsce

Zapraszam na niedzielną Eucharystię, która rozpocznie się o godzinie 11:30 w kościele Świętego Antoniego przy ulicy İstiklal (Beyoğlu). Ponieważ trwa lockdown, więc brama główna, przy której będzie czuwał stróż, będzie otwarta dopiero od godziny 11:00.

Msza święta może również posiadać części w języku angielskim, ponieważ jest to jedyna msza dostępna w naszym kościele.

1 Niedziela Wielkiego Postu (Rok B):
I czytanie: Rdz 9,8-15;
Psalm: 25;
II czytanie: 1 P 3,18-22;
Ewangelia: Mk 1,12-15

Niedziela, poniedziałek i święta 2020

Pomimo obostrzeń wprowadzonych w grudniu 2020 staramy się kontynuować odprawianie mszy świętej każdej niedzieli o godzinie 11:30 w dolnym kościele. Ponieważ obostrzenia nie dotyczą turystów lub innych osób czasowo przebywających w Turcji, udaje nam się odprawiać mszę z obecnością pojedynczych osób, które reprezentują naszą wspólnotę. Zachęcam do przekazywania tej informacji wszystkim, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej. W takim wypadku konieczna jest komunikacja telefoniczna ze mną, abym mógł otworzyć bramę, która jest zamknięta w niedzielę, z ulicy Istiklal.  Zwykle proszę, aby stawić się przed bramą o godzinie 11:00. Dzisiaj swoją obecność potwierdziły trzy osoby.
Miło jest mi zakomunikować iż w poniedziałek, 21 grudnia, o godzinie 18:00, w górnym kościele, nasza Parafia Personalna, będzie śpiewać i słuchać kolęd przy akompaniamencie organ i sopranu, których imion nie zdradzam. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie, które jest zarezerwowane wyłącznie dla nas i dla tych, których zaprosimy. Nie spodziewamy się tłumów, ale będzie miła, świąteczna atmosfera i okazja do uśmiechnięcia się i złożenia sobie życzeń.
Co do mszy świętych w dni świąteczne to mamy taki program:
24 grudnia, czwartek, 17:00, Polonezköy

24 grudnia, czwartek, Święty Antoni (Taksim)
18:00, górny kościół, open, TUR/ANG/IT, Msza Wigilijna Bożego Narodzenia

25 grudnia, piątek, 
8:00, open, ANG
11:30, open ANG/IT
14:00, open, górny kościół, POL 
18:00, open, TUR

26 grudnia, sobota, 11:30, open, dolny kościół, POL/ANG (dla tych którzy mogą się przemieszczać)

27 grudnia, niedziela, 11:30, open, dolny kościół, POL/ANG (dla tych którzy mogą się przemieszczać)
Proboszcz (Tel: 05314548647)

Świąteczne brzmienia Bożego Narodzenia

Oprócz przygotowania swoich serc na odchody Świąt Bożego Narodzenia, dbamy o atmosferę w domach czy pracy. Oprócz wystroju jest też muzyka. Chciałbym zaprosić każdego do podzielenia się ulubionymi utworami puszczanymi w ten magiczny czas.

Ogłoszenie na niedzielę 29/11/2020

Jak to już wiemy od ostatniej niedzieli, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez władze tureckie Msza święta w języku polskim jest sprawowana o godzinie 14:00 w kościele dolnym. Jednak na najbliższą niedzielę, czyli 29 listopada 2020 zostaliśmy poproszeni, aby pomodlić się w kościele górnym. Tę propozycję przyjęliśmy z radością i udostępniamy kościół dolny dla grupy tureckiej.

Proszę wszystkich o punktualne przybycie i liturgiczne zaangażowanie się: czytania, psalm i modlitwa powszechna.

Chór czyni solidne przygotowania do godnego rozpoczęcia Adwentu. Włączmy się ze śpiewem i żarliwą modlitwą.

Zapraszam wszystkich. Niedziela godzina 14:00, kościół górny. Zmiana dotyczy tylko tej niedzieli. Zapamiętajmy!

Dla przypomnienia: Pozostałe Msze są sprawowane w następującym porządku:11:30 po angielsku i 17:00 po turecku, w górnym kościele. Ponadto w piątek wieczorna msza święta będzie o godzinie 18:00 a w sobotę o 11:30 i o 17:00 po angielsku.

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH

„Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”

(Szczegółowe informacje i zapisy: www.emigracja.episkopat.pl)


Program

10.00                Słowo wprowadzające

Ks. bp dr Wiesław Lechowicz,

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

SESJA I

TOWARZYSZENIE MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

10.30                Kościół a kryzys małżeństwa

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka Warszawa

11.30                Problemy i wyzwania towarzyszenia małżonkom w krajach emigracji

Dr hab. Mieczysław Guzewicz, Członek Rady ds. Rodziny KEP

12.30                Wizja towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła

Dr Bożena Bassa, Instytut Studiów nad Rodziną im. Abp. Kazimierza Majdańskiego, Łomianki

13.00               Zakończenie pierwszej części

PRZERWA

15.00

Koronka do Miłosierdzie Bożego

SESJA II

FORMY TOWARZYSZENIA MAŁŻEŃSTWOM NA EMIGRACJI

15.15                Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami

Mgr Małgorzata Walaszczyk, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Diecezji Warszawsko- Praskiej

16.00                Praktyczne formy towarzyszenia małżonkom w misji/parafii na emigracji na przykładzie Francji i Irlandii

Ks. dr Robert Czarnowski, ks. Stanisław Hajkowski

16.20              Funkcjonowanie poradni rodzinnej na emigracji: problemy-wyzwania-adaptacja: na przykładzie poradni Familiaris we Freiburgu

Ks. mgr lic. T. Drożyński, Mgr lic. K. Białecka – Urbańska, Michał Urbański

16.45                Praktyczne wykorzystanie portali społecznościowych w towarzyszeniu małżonkom na emigracji

Dr M. Dynia

17.00                Chroń małżeństwo

Wiesława Kowalska-Grzeszczak, centralna animatorka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z Jasnej Góry

17.30

PANEL DYSKUSYJNY

Prowadzą: dr Grażyna Koszałka i ks. dr hab. Józef Młyński UP Kraków

Jak usprawnić proces towarzyszenia małżonkom w polskich misjach katolickich w obliczu pandemii i nie tylko

19.00                WNIOSKI I SŁOWO KOŃCOWE

Ks. bp. Wiesław Lechowicz, KEP


Zaproszenie na drugą część Kongresu w 2021 roku

PRZERWA

20.30 Modlitwa różańcowa w intencji małżeństw polonijnych
21.00 Apel Jasnogórski


Patronat honorowy:

Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Organizatorzy:
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej
Współorganizatorzy:
Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach (ISNAR)
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie (INER)
Instytut Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii w Londynie (IPAK)

Zapisy do 19 listopada za pomocą formularza zamieszczonego na stronie:
www.emigracja.episkopat.pl

Ogłoszenie na niedzielę 28/06/2020

Na niedzielę w naszym mieście wprowadza się ograniczenie opuszczania miejsca zamieszkania w godzinach od 9:30 do 18:30.

Wielu parafian Świętego Antoniego pochodzących z różnych grup językowych pytało o niedzielną mszę świętą i o możliwość uczestnictwa. Dlatego nasi duszpasterze postanowili przedstawić kilka możliwości uczestnictwa w niedzielnej eucharystii, które nie naruszałoby istniejącego zakazu:

1. Polonezköy, sobota 27/06/20, godzina 19:00, język polski

2. Kościół świętego Antoniego, sobota 27/06/20, godzina 18:30, język turecki

3. Kościół świętego Antoniego, niedziela 28/06/20, godzina 7:00, język angielski

Gdy nie jest możliwe uczestnictwo w wyżej wymienionych godzinach, pozostaje internetowa transmisja mszy świętej.

Zapraszam i życzę dobrej niedzieli.

O. Michał Sabatura

MSZA ŚWIĘTA W DNIU 14.06.2020

Drodzy parafianie, szanowni goście,

z radością informujemy, że w dniu 14 czerwca 2020 r. odprawiona zostanie msza święta w języku polskim. Tradycyjnie spotkamy się z dolnym kościele o godzinie 11.30.

Prosimy zabrać ze sobą maseczki i środki odkażające.

Proboszcz i Rada Parafialna

Maj: odmawiajmy różaniec w domu

Papież Franciszek zwrócił się z gorącym apelem do odmawiania różańca w rozpoczynającym się nowym miesiącu, maju. “Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych.” Z tej okazji napisał krótki list zaadresowany do wszystkich wiernych. Podejmijmy jego prośbę i rozpocznijmy modlitwę.

Niedziela Biblijna i narodowe czytanie Pisma Świętego

Dzisiaj, 26 kwietnia 2020, świętujemy Niedzielę Biblijną i wspólnie czytamy Pismo Święte. Dzisiaj też rozpoczyna się Tydzień Biblijny, który będzie trwał do soboty 2 maja 2020. Do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

„Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania fragmentu Pisma Świętego, który otrzymamy w kościele” – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Zapraszam wszystkich parafian do lektury Ewangelii świętego Mateusza, tak by przeczytać ją w ciągu tygodnia.

Ewangeliczne czytanie na dzisiaj i kolejne dni:

Miłosierdzie Boże

Dzisiaj jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, czyli niedziela spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, czyli niedziela pokoju i pojednania, czyli niedziela niedowiarków, którzy stają się wierzącymi, czyli najwspanialsza niedziela roku. Pismo mówi dzisiaj, byśmy śpiewali Bogu w naszych sercach i okazywali sobie dobroć i miłosierdzie. Niech zatem w Stambule rozlega się gromki śpiew uwielbienia. Pamiętajmy o Koronce do Bożego Miłosierdzia, którą odmawiamy o godzinie 15:00 łącząc się z wszystkimi chrześcijanami, którzy wychwalać będą Miłość najlepszego Ojca uwidocznioną w krzyżu jego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa; najwyższą Mądrość i najpiękniejszy News.

Zechciejmy otworzyć Biblię i przeczytać dzisiejsze czytania:

Pierwsze:  Dzieje Apostolskie 2:42-47 Psalm:  118: 2.4.13-15.22-24

Drugie czytanie:  Pierwszy List św. Piotra 1:3-9

Ewangelia:  Jan 20:19-31

Przydatna może być lektura Dzienniczka siostry Faustyny lub duchowa łączność z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach poprzez transmisje.